Jag vill ge dig en blomma

Jerusalem

Jag vill ge dej en blomma som en gåva Jag vill ge dej en salva till ditt sår Jag vill ge dej det bästa som jag äger Ja, jag vill ge dej det enda jag kan ge Men om musiken är det enda, du behöver Och om musiken är det enda, som är nåt värt Hm Hm/A Då är tonerna lika döda, som ditt hjärta Då är livet som du lever inget liv Vill du ta emot den blomman från Jesus Den är blodröd för den växte vid hans kors Kanske att en tår i ögat då där blänker när han ser att du sa ja, och tog emot Men om det som Jesus gjorde inte gäller Och om livet som han gav inte är nåt värt Då är orden lika döda som ditt hjärta Då är livet som du lever inget liv Vill du ta emot...

Watch the song video
Top songs from Jerusalem
Playground Sessions Course Banner
Did you ever dreamed on playing piano?

Playground Sessions is a revolutionary new way to learn music and play the piano. No more boring courses. The adaptive videos automatically adjust to your skill level. Plus, you’ll receive regular feedback on your progress each week, plus a personal training plan from a professional piano teacher.

Start to play the piano instantly - and have fun doing it!