ANINO UPDHARMADOWN Intro: (string2open) (2x) Pagod na ang mga labi kahit wala pang sinasabi Puro minsan na lang, nakapako sa aking isipan Tahan na, umiiyak ka na naman Hindi ba't ikaw din ang papahid ng luhang yan Hindi ka ba nag sasawa sa tuwing titindig at titig sa salamin Lahat ay nag wakas, nakamtan ang kalayaan ko Habang mayroon pang nalalabing lakas, nais kong malaman mo Heto ako, sumpang hindi na uulit pa Heto ako, handang handang iwanan ka Heto ako, mamumuhay ng mag isa Heto ako, ba't nariyan ka pa DO CHORD PATTERN STANZA AND Chorus:

Watch the song video
Top songs from Up Dharma Down
Playground Sessions Course Banner
Did you ever dreamed on playing piano?

Playground Sessions is a revolutionary new way to learn music and play the piano. No more boring courses. The adaptive videos automatically adjust to your skill level. Plus, you’ll receive regular feedback on your progress each week, plus a personal training plan from a professional piano teacher.

Start to play the piano instantly - and have fun doing it!