Intro: break Mag-exercise tayo tuwing umaga Tuwing umaga, tuwing umaga Mag-exercise tayo tuwing umaga Upang ang katawan natin ay sumigla Mag-exercise tayo tuwing umaga Tuwing umaga, tuwing umaga Mag-exercise tayo tuwing umaga Upang ang katawan natin ay sumigla At sa gabi, maaga kang matulog Sa umaga, maaga kang gumising At agad mag-jogging jogging Sa plaza mag-tumbling tumbling Ang leeg mo ay ipapaling-paling Ang baywang mo ipakimbing-kimbing break Ang braso mo nama'y ay isusuntok-suntok sa hangin Isa, dalawa, tatlo, apat Lima, anim, pito, walo Walo, pito, anim, lima Apat, tatlo, dalawa, isa Mag-exercise tayo tuwing umaga Tuwing umaga, tuwing umaga Mag-exercise tayo tuwing umaga Upang ang katawan natin ay sumigla At sa gabi, maaga ikaw tulog Sa umaga, maaga ikaw gising At agad mag-jogging jogging Sa plaza mag-tumbling tumbling Ang leeg mo, iyo ipapaling-paling Ang baywang mo, iyo ipakimbing-kimbing break Ang braso mo nama'y ay isusuntok-suntok sa hangin

Watch the song video
Top songs from Yoyoy Villame
Playground Sessions Course Banner
Did you ever dreamed on playing piano?

Playground Sessions is a revolutionary new way to learn music and play the piano. No more boring courses. The adaptive videos automatically adjust to your skill level. Plus, you’ll receive regular feedback on your progress each week, plus a personal training plan from a professional piano teacher.

Start to play the piano instantly - and have fun doing it!