Men har man sett på själva far 
Som valsar runt med rumpan bar 
Och inte skor eller byxor har 
Och inte några pengar 
Han spelar på sitt handklaver 
Och barna de blir fler och fler 
Och sol går opp och sol går ner 
Och aldrig några pengar 
Men strunt i pengarna och strunt i skatten 
Jag äter gammalt bröd och dricker vatten 
Och sover som en timmerstock om natten 
Och råttor har jag fulla skafferit 
Och mot betalning gal ej näktergalen 
Av glans och storhet blir det bara skalen 
Av prål och prydnad blir det mat åt malen 
Och alla råttorna i skafferit 
Jag fyller magen min med sång 
När tarmen knäpper pling och plong 
Om portmonnän är full nån gång 
Så inte är det pengar 
I testamentet ska det stå 
Ditt liv är till för att leva på 
Och ära kan du aldrig få 
Och inte några pengar 
Och mot betalning gal ej näktergalen 
Av glans och storhet blir det bara skalen 
Av prål och prydnad blir det mat åt malen 
Och alla råttorna i skafferit 
Och gläds med den som åt sig fet 
Du har betalat hans diet 
Och glöm bekymmer och förtret 
Och bry dig ej om pengar 
För den som proppar magen full 
Och läppjar vin för gommens skull 
Blir ändå bara grus och mull 
Trots alla sina pengar 
Och mot betalning gal ej näktergalen 
Av glans och storhet blir det bara skalen 
Av prål och prydnad blir det mat åt malen 
Och alla råttorna i skafferit